Americanas

NOTICIAS DE GIPUZKOA 20160422

Eskumen hori egikaritu ahal izateko, udal bakoitzak beharrezkoak diren neu- rriak hartu ahal izango ditu eta euskararen erabilera normaliza- tzeko beharrezkoak diren planak onetsi eta garatuko ditu.

Agencia De 413732

No habrá paz para los malvados

Legearen testuan ageri denaren arabera, apustu sendoa egin nahi da euskararen garapenaren alde, euskal toki-administrazioa bene- tan euskalduna izan dadin. Él es un buen analista, un espectador ingenioso. Azken honi lotuta, apirilaren 7an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalen eta beste tokiko erakundeen eskumenak eta finantzaketa arau- tuko dituen legea adostu zuen Eusko Legebiltzarrak. Country: United Kingdom. Berariaz adierazten da, gai- nera, euskaraz egin daitekeela egintza eta izapide oro. Hiriak giltzarri dira euskararen biziberritzearen prozesuan.

Agencia De Citas 542856

Buscar Amigos en Peru - Personas Busco chica - Busco chico

1172 : 1173 : 1174 : 1175 : 1176 : 1177 : 1178

Comment :

  1. li_shang
    16.11.2019 : 09:56

    Revise su mensaje por favor

to Up